PN-EN ISO 61340-5-1

Czy wiesz że:

Ładunek statyczny czyli zespół zjawisk towarzyszących pojawieniu się niezrównoważonego ładunku elektrycznego może narastać na ciele człowieka z wielu powodów. Podłożem do powstawania takich ładunków może być noszenie odzieży, wilgotność powietrza czy sposób poruszania się i chodzenia. Nagromadzenie tych ładunków elektrostatycznych (ESD) może uszkodzić wrażliwe podzespoły elektroniczne lub stworzyć zagrożenie pożarowe podczas pracy z rozpuszczalnikami i innymi materiałami łatwopalnymi.

ESDS czyli ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością.

Aby sterować urządzeniami wrażliwymi na ładunki elektrostatyczne przy minimalnym ryzyku uszkodzenia, istnieją specyficzne wymagania techniczne dotyczące projektowania, użytkowania i kontroli obszaru chronionego elektrostatycznie (EPA). Obejmują one użycie takich elementów (ESD), jak obuwie ochronne, odzież typu fartuchy, kombinezony lub rękawiczki.

Odzież zgodna z wymogami (ESD) musi być wyraźnie oznakowana i musi dotyczyć wszystkich elementów w okolicach ramion i tułowia. Rezystencja z punktu do punktu na zewnętrznej powierzchni materiału musi być mniejsza niż 1012Ω.

Rezystencja czyli oporność z punktu do punktu jest miarą przewodności materiału między dwoma punktami. Włókna przewodzące w odzieży działają, zapobiegając narastaniu ładunków statycznych, pozwalając na rozproszenie się ładunku przez przewodzące włókna i przejście  na ziemię w celu pełnego rozładowania. Im mniejszy opór, tym wyższa przewodność i mniejsze ryzyko wyładowania elektrostatycznego  co przekłada się na zmniejszeniu strat i zniszczeń.