PN-EN ISO 20345

Czy wiesz że:

Norma europejska 20345:2011 dotyczy obuwia ochronnego używanego do celów ogólnych.

Podstawą tej normy są specjalistyczne badania prowadzone w ramach ISO 20345 w tym:

Test odporności na uderzenie:

Badanie polega na swobodnym opadaniu z wysokości 1,5 metra stalowego obciążnika o masie 20 kg na wierz próbki obuwia w celu oceny wytrzymałości podnoska. Po uderzeniu, odległość między podnoskiem a wkładką musi wynosić od 12,5 do 15 mm. 

Test odporności na ściskanie:

Badanie polega na poddawaniu próbki obuwia działaniu siły 15kN między dwiema stalowymi płytkami. Po zakończeniu testu odległości między podnoskiem a wkładką muszą wynosić od 12,5 do 15mm.

Test odporności na przebicie:

Badanie polega na nacisku przez siłownik  na gwóźdź z siłą 1100 N od strony podeszwy. Aby spełnić wymagania, końcówka gwoździa nie może przebić podeszwy środkowej obuwia a końcówka gwoździa nie może wystawać wewnątrz obuwia. Aby to zweryfikować, przeprowadzana jest kontrola wzrokowa i dotykowa.