PN-EN ISO 1149-5

Czy wiesz że:

X oznacza poziom wodoodporności produktu. Najwyższym poziomem jest 3, najniższym 1.

Y oznacza poziom oddychalności produktu. Najwyższym poziomem jest 3, najniższym 1.

 

Norma EN 1149:1 jest to metoda badawcza pomiaru rezystywności powierzchniowej. Rezystencja powierzchniowa mierzy przewodnictwo między dwoma punktami na powierzchni tkaniny. Im niższy opór, tym wyższa przewodność, w wyniku czego ładunek łatwiej trafia do ziemi.

Norma EN 1149:2 jest metodą badawczą do pomiaru oporu elektrycznego materiału (opór pionowy). Jest to poziom przewodności mierzony grubością tkaniny.

Norma EN 1149:3 jest metodą badania pomiaru zaniku ładunku. Zanikiem ładunku mierzymy czas rozproszenia prądu elektrycznego. Im szybciej rozprasza się, tym wyższe są właściwości antystatyczne tkaniny.   

Norma EN 1149-4 dotyczy badania odzieży i jest w fazie rozwoju.

Norma EN 1149:5 określa wymagania dotyczące wykonania i projektowania, mającego na celu uniknięcie wyładowań elektrostatycznych w przypadku wszystkich elementów systemu rozpraszającego ładunki. W skład systemu wchodzą między innymi: obuwie, odzież ochronna, rękawice ochronne, maty, wykładziny.

Niniejsza norma europejska nie ma zastosowania do określania ochrony przed napięciem głównym mierzonym w woltach (V).