Obuwie antystatyczne a obuwie ESD

Czy wiesz że:

Jedną z podstawowych cech obuwia ochronnego jest ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Ruch i tarcie powodują powstanie ładunku elektrycznego, które przenoszone jest przez człowieka. Obuwie i odzież nie posiadające wystarczającej przewodności mogą podwyższyć zagrożenie rozładowania, które może nastąpić w każdej chwili. Silne i niekontrolowane rozładowanie może spowodować poważne konsekwencje, w tym eksplozję albo uszkodzenie elementów urządzeń elektronicznych znajdujących się w miejscu pracy.

Obuwie antystatyczne chroni użytkownika przed średnim poziomem napięcia elektrycznego, które może spowodować poważne straty. Obuwie ESD chroni urządzenia i obwody elektroniczne przed elektrycznością statyczną, która może je uszkodzić w przypadku rozładowania.

Obuwie antystatyczne może być noszone w różnych środowiskach pracy np.: na budowach, w warsztatach, na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Obuwie ESD jest przeznaczone dla przemysłu elektronicznego i laboratoriów oraz dla tych miejsc pracy, w których używa się urządzeń elektronicznych.

Obuwie antystatyczne posiada opór elektryczny pomiędzy 0,1 a 1000 Ohm (MO) zmierzony zgodnie z normą PN-EN 20344:2011. Obuwie ESD posiada wyjątkowo niski opór elektryczny pomiędzy 0,1 a 100 Ohm (MO).